Analiza i memorandum dla Prudnickiego Centrum Medycznego S.A.

powiat_prudnicki

powiat_prudnicki

Analiza i memorandum dla Prudnickiego Centrum Medycznego S.A.

Status projektu:
Zakończony

Zakres usług:
  • oszacowanie wartości przedsiębiorstwa Spółki
  • ustalenie sytuacji prawnej majątku Spółki
  • przygotowanie Memorandum Informacyjnego Spółki o sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej
Opis

Na mocy umowy zawartej z Powiatem Prudnickim Formedis dokonał analizy mającej na celu oszacowanie wartości oraz przygotował Memorandum Informacyjne o sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa Prudnickie Centrum Medyczne S.A. Prace wykonane zostały w okresie marzec - kwiecień 2016 r.

Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna prowadzi działalność medyczną od 1 października 2004r. Świadczenia udzielane przez Spółkę są bezpłatnie w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia dla pacjentów ubezpieczonych w Publicznym Systemie Opieki Zdrowotnej oraz komercyjne.

Prudnickie Centrum Medyczne świadczy usługi w:

  • Szpitalu Powiatowym w Prudniku posiadającym oddziały: Wewnętrzny z Pododdziałem Neurologicznym, Ginekologiczno-Położniczy, Chirurgiczny, Pediatryczny, Pododdział Noworodków.
  • Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Głogówku.
  • Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej w zakresie poradni dermatologicznej, kardiologicznej, chirurgicznej, neurologicznej, proktologicznej, ortopedii i traumatologii ruchu, preluksacyjnej, neonatologicznej, onkologicznej, psychologicznej, uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu, a także poradni medycyny pracy.
  • Ratownictwa Medycznego przy wykorzystaniu dwóch zespołów typu "W" - podstawowy i jednego typu "R" - specjalistyczny. Jeden z zespołów "W" stacjonuje w miejscowości Głogówek. Miejscem wyczekiwania pozostałych dwóch jest Prudnik.
  • Pracowniach Diagnostycznych: pracowni Tomografii Komputerowej, pracowni Mammograficznej, pracowni Ultrasonografii, pracowni EKG i Badań Wysiłkowych, pracowni Endoskopii, pracowni RTG.

www.pcm.prudnik.pl