neuca

neuca

Commercial due diligence Ognika

Status projektu:
Zakończony

Zakres usług:
  • ocena sytuacji prawnej
  • ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej
  • ocena potencjału biznesowego
  • identyfikacja ryzyk transakcyjnych
  • rekomendacja inwestycyjna
Opis

Formedis przeprowadził audyt przedtransakcyjny (commercial due diligence) Przychodni Lekarzy Rodzinnych Ognik, w której 8 lipca 2014 r. 100% udziałów zakupiła NEUCA MED, spółka zależna Grupy NEUCA.

Zlokalizowana w Poznaniu Przychodnia Ognik była pierwszym nabytym podmiotem leczniczym w związku z realizacją projektu wejścia przez Grupę NEUCA w nowy segment działalności, jakim jest ochrona zdrowia, poprzez budowę własnej sieci przychodni lekarskich. Obecnie NEUCA MED dysponuje siecią składającą się z 9 podmiotów leczniczych.

Przychodnia Lekarzy Rodzinnych Ognik zapewnia realizację bezpłatnych świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla mieszkańców poznańskiej dzielnicy Grunwald w ramach podpisanej umowy z NFZ. Swoją działalność leczniczą prowadzi od początku 2000 r. Obecnie obejmuje opieką medyczną populację około 6.600 pacjentów.

NEUCA S.A. jest największym hurtowym dystrybutorem leków w Polsce. Spółka inwestuje w przedsięwzięcia synergiczne do podstawowej działalności w rynku ochrony zdrowia.