Sporządzenie rekomendacji dotyczących optymalizacji biznesowej spółki MegaMed funkcjonującej w strukturach PGE

pge

pge

Sporządzenie rekomendacji dotyczących optymalizacji biznesowej spółki MegaMed funkcjonującej w strukturach PGE

Status projektu:
Zakończony

Zakres usług:
  • ocena zaplanowanych strategicznych założeń rozwoju dla obecnych i nowych placówek
  • ocena realności projekcji finansowych
  • opracowanie optymalnego scenariusza transakcji wraz z harmonogramem
  • opracowanie optymalnej struktury transakcji
  • identyfikacja potencjalnych inwestorów
Opis

W ramach doradztwa biznesowe na rzecz PGE Polskiej Grupy Energetycznej FORMEDIS sporządził rekomendację dotyczącą scenariuszy optymalizacji biznesowej skonsolidowanej spółki medycznej MegaMed Sp. z o.o. pod kątem jej sprzedaży.

Przedmiotem prac była ocena zaplanowanych przez spółkę MegaMed strategicznych założeń rozwoju, w tym ocena realności sporządzonych przez spółkę projekcji finansowych w świetle sytuacji na rynku usług medycznych oraz perspektyw jej sprzedaży. FORMEDIS opracował również rekomendację odnośnie optymalnej formy przeprowadzenia transakcji sprzedaży.

Spółka MegaMed Sp. z o.o. została sprzedana przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. pod koniec 2012 r. Inwestorem został Lux Med.

MegaMed Sp. z o.o. jest siecią placówek medycznych w Polsce świadczącą kompleksowe usługi medyczne pacjentom indywidualnym i korporacyjnym. Zapewnia opiekę medyczną ponad 55 tysiącom pacjentów poprzez poradnie w zakresie wszystkich ważniejszych specjalności oraz szeroką bazę diagnostyczną: laboratoryjną, rentgenowską, ultrasonograficzną.

W strukturze spółki funkcjonuje siedziba w Bełchatowie oraz oddziały w Bogatyni, Nowym Czarnowie i Borkach. W ciągu 11 lat działalności firmy, Spółka z lokalnej bełchatowskiej placówki medycznej rozwinęła się w ogólnopolską sieć placówek medycznych.