penta

penta

Konsultacje ekpserckie

Status projektu:
Zakończony

Zakres usług:
  • analiza prywatnego rynku usług medycznych w Polsce
  • polski system opieki zdrowotnej na tle innych krajów
  • zasady funkcjonowania polskiego rynku ochrony zdrowia
  • ustawa o działalności leczniczej
  • źródła finansowania opieki zdrowotnej w Polsce
  • zagrożenia rynku, trendy i perspektywy rozwoju
  • współpraca i zasady rozliczeń z NFZ (budżet, plan finansowy, JGP, nadwykonania)
  • analiza świadczeń medycznych
  • kluczowe czynniki sukcesu
Opis

Penta Investments jest środkowoeuropejską grupą inwestycyjną specjalizującą się w sektorach private equity i real estate.

http://www.pentainvestments.com/pl