Vision and strategy of further functioning of public health in the Czarnkowsko-Trzcianecki County

Wizja i strategia dalszego funkcjonowania publicznej ochrony zdrowia w powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim

Status projektu:
zakończony

 

Klient:  Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki 

Nazwa usługi: Opracowanie wizji i strategii dalszego funkcjonowania publicznej ochrony zdrowia w powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim

Krótki opis Klienta: szpitale powiatowe

Termin realizacji: wrzesień 2019