Audit of the legitimacy of the investment in the expansion of the Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki in Włocławek

Audyt zasadności inwestycji rozbudowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku

Status projektu:
Zakończony

Zakres usług:

  • analiza i weryfikacja założonego przez Szpital Programu Medycznego;
  • określenie pozycji rynkowej Szpitala – analiza otoczenia;
  • analiza wskaźników i trendów demograficznych oraz epidemiologicznych dla miasta i gminy Włocławek;
  • analiza poziomu wykorzystania bazy łóżkowej, bloku operacyjnego oraz komórek pomocniczych;
  • analiza zgodności przyjętych w koncepcji architektonicznej rozbudowy Szpitala rozwiązań rozbudowy z wymagania określonymi przepisami prawa;
  • ocena koncepcji architektonicznej;
  • analiza kosztorysu szacunkowego.

Opis:

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku funkcjonuje 21 oddziałów szpitalnych. Szpital posiada również 20 poradni specjalistycznych w dwóch lokalizacjach, a także Stację Pogotowia Ratunkowego. Kontrakt z NFZ w 2016 roku wyniósł ponad 117 mln zł. W projekcie brał udział międzynarodowy ekspert Nisan Gertz - członek zespołu FORMEDIS.

http://szpital.wloclawek.pl/