Real Estate Solutions

Efektywnie zarządzamy Twoim biznesem medycznym.

Oferta / Finansowanie zakupu sprzętu medycznego

Finansowanie zakupu sprzętu medycznego

Współpracując z renomowanymi instytucjami finansowymi organizujemy środki pieniężne na preferencyjnych warunkach. Pozyskujemy źródła finansowania w medycynie w formie leasingu lub pożyczki na finansowanie sprzętu medycznego.

1. Sektor publiczny – finansowanie urządzeń medycznych i infrastruktury publicznej ochrony zdrowia

 1. Pożyczka na sprzęt medyczny – kredyt bankowy na wyposażenie placówki medycznej (amortyzacja i odsetki kosztem kredytobiorcy)
 2. Sprzedaż  urządzeń medycznych na raty / factoring – konsorcjum pomiędzy dostawcą sprzętu medycznego, a instytucją finansującą

Przedmiotem finansowania mogą być objęte również prace remontowo – adaptacyjno – budowlane.

Finansowanie przeznaczone dla szpitali funkcjonujących w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej lub spółek prawa handlowego.

2. Sektor prywatny – finansowanie urządzeń medycznych prywatnej ochrony zdrowia

 • Leasing na sprzęt medyczny (leasing operacyjny) – leasingodawca urządzeń medycznych ich właścicielem, leasingobiorca płacąc raty leasingowe używa urządzeń do własnych celów (raty brutto kosztem uzyskania przychodu, amortyzacja kosztem leasingodawcy)
 • Leasing na zakup sprzętu medycznego (leasing finansowy) – urządzenia medyczne będące przedmiotem leasingu zaliczane do majątku leasingobiorcy, amortyzacja i część odsetkowa raty kosztem leasingobiorcy
 • Pożyczka na wyposażenie placówki medycznej – kredyt na zakup sprzętu medycznego (amortyzacja i odsetki kosztem leasingobiorcy)

Z finansowania może skorzystać medycyna prywatna lub publiczna (prywatne praktyki lekarskie, spółki prawa handlowego prowadzące działalność medyczną, spółdzielnie prowadzące działalność medyczną, prywatne Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej).

Przykładowe korzyści:

 • możliwość sfinansowania wyposażenia medycznego w różnych formach (pożyczka na zakup sprzętu medycznego, sprzedaż ratalna lub leasing)
 • uzyskanie przez publiczne placówki środków na prace remontowo – adaptacyjno – budowlane
 • realizacja założonych zakupów i usług na preferencyjnych i konkurencyjnych warunkach
 • możliwość wyboru optymalnej formy finansowania dostosowanej do potrzeb danej placówki
 • szybka procedura
 • okazja do nawiązania współpracy z renomowanym i wiarygodnym parterem