9 grudnia 2016
powiat_mogilenski

Audyt SP ZOZ w Mogilnie

Klient: Powiat Mogileński
Nazwa usługi: audyt
Krótki opis Klienta: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie obejmuje opieką medyczną około 50.000 osób zamieszkałych na terenie powiatu mogileńskiego oraz gmin ościennych. SP ZOZ prowadzi działalność medyczną z zakresu lecznictwa podstawowego (POZ), specjalistycznego (w tym rehabilitacji, psychiatrii i stomatologii), lecznictwa szpitalnego i ratownictwa medycznego.
Termin realizacji: wrzesień 2011