27 lipca 2016

Komentarz Formedis do wprowadzenia Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ)

Sejm przyjął nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Nowelizacja wprowadza zasady oceny nowych inwestycji w ochronie zdrowia ? IOWISZ – przez wojewodów, co oznacza że bez zgody wojewody nie będzie można inwestować nie tylko publicznych ale również unijnych pieniędzy w ochronę zdrowia.
16 maja 2016

Autorski program organizacji rynku ochrony zdrowia w Polsce

Wykorzystując doświadczenie nabyte podczas audytowania szpitali oraz sporządzania planów restrukturyzacji stworzyliśmy autorską propozycję systemu ochrony zdrowia w Polsce XXI wieku.